Created with Sketch. Created with Sketch.

SmartOne sales condition

 

Ostutingimused ja garantii

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõikide isikute ja ostukeskkonna smartone.ee (edaspidi SmartOne e-pood) omanik Elkoral OÜ vahel SmartOne e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad SmartOne e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Elkoral OÜ-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

1) kaup on laost otsa saanud;

2) kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Kui Elkoral OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust e-maili või telefoni teel ning tagastatakse tellimuse summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

1.4. Elkoral OÜ on õigustatud SmartOne e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.smartone.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.SmartOne.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Elkoral OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. SmartOne e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.

3.2. Pärast kohaletoimetamise viisi valikut valige Teile sobiv makseviis.

3.3. Makseviisi valiku järel täitke tellija andmed “Teie andmed”.

3.4. Olge tellija andmete lisamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimusekinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist Elkoral OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) PayPal-iga;

2) krediitkaardiga;

3) Ülekandega, soovides arvet e-mailile

4.3 Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 7 päeva jooksul ostusummat tasunud.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kohta eelnevalt kokkulepitud ajal.

5.2. Tooted toimetab kullerfirma kohale üldjuhul 7-14 tööpäeva jooksul.

5.3. Kui Te valisite kohale toimetamise viisiks DPD kulleri ja Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma esindaja Teiega ühendust punktis 5.2. märgitud aja jooksul, et täpsustada toodete kohaletoomise täpne aeg. Pakid, mis kaaluvad rohkem kui 5 kilo transporditakse maja/trepikoja ette.

5.4. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Elkoral OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral teha kulleri saatelehele vastav märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada e-maili aadressile: info@SmartOne .ee või Elkoral OÜ kontakttelefonile: 604 49 22. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates SmartOne e-poe e-maili aadressile info@SmartOne.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Elkoral OÜ kontakttelefonile 604 49 22.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toode/tooted tagastada. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates SmartOne e-poe e-maili aadressile info@SmartOne.ee vastavasisulise tellimuse tühistamise teate koos tellimuse numbriga, või helistades Elkoral OÜ klienditeeninduse kontakttelefonile 604 49 22.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa, millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 23,5 EUR (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. SmartOne e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 23,5 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Elkoral OÜ poolt ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Elkoral OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Elkoral OÜ Teile tasaarveldamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarveldamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Elkoral OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Elkoral OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Elkoral OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Elkoral OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Elkoral OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Elkoral OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Elkoral OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Elkoral OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Elkoral OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki SmartOne e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Elkoral OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Elkoral OÜ vahel seoses SmartOne e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.4. Juriidiliste isikute poolt edasimüüdavate toodetele ei kehti Elkoral OÜ poolne garantii.

10. Vastutus

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

10.3 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 604 49 22.

 

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@smartone.ee või helistada telefonil: +372 604 49 22

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted 

Siit leiate teabe selle kohta, kuidas me töötleme Teie isikuandmeid ning tagame nende kaitse, sealhulgas kui kasutad meie teenuseid domeenil smartone.ee. Küsimuste korral võtke julgelt ühendust.

Teie andmete vastutav töötleja on:

Elkoral OÜ

Registrikood 11402718

Aadress: Väike Paala 1, Tallinn

Telefon: 604 49 22

E-post: support@elkoral.ee

Andmete kasutamine teenuste osutamisel

Selleks et Teile teenuseid osutada, s.t toimetada kohale Teie tellitud kaup ja kaubaga seotud dokumendid, võimaldada Teil kauba eest tasuda, ning et Teiega vajadusel seotult teenuse osutamisega kontakteeruda, küsime järgmiseid andmed:

 • ees- ja perenimi,

 • e-posti aadress,

 • telefoninumber,

 • postiaadress,

 • vajadusel muud teenuse osutamisega seotud andmed.

 

Säilitame Teie andmed kolme aasta jooksul ajast, kui teenuseid viimati kasutasite, lähtudes eesmärgist tagada Teie ja meie lepinguliste õiguste ning kohustuste täitmine (nt kauba tagastamine; kauba garantiist tulenev; kauba tagasikutsumine; esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine), samuti et vastata Teie küsimustele seoses teenuse osutamisega.

Raamatupidamislikest nõuetest tulenevalt säilitame raamatupidamise algdokumendid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil meile vastava kauba või teenuse eest tasusid.

Kui registreerusite kasutajaks, kuid pole meie teenuseid kasutanud, siis kustutame Teie andmed kolme aasta jooksul kasutajaks registreerimisest.

Sõltumata eelnevast kustutame andmed viivitamata, kui langeb ära igasugune alus ja eesmärk nende edaspidiseks säilitamiseks.

Andmete kasutamine veebilehitsemise statistikaks ja Teie eelistused

Soovime oma veebilehtiepidevalt arendada ning muuta veelgi enam kasutajasõbralikuks, et meie teenused vastaksid maksimaalselt meie klientide vajadustele ja eelistustele. Sel eesmärgil soovime teada, kui tihti meie veebilehte külastatakse, millist seadet ja brauserit lehitsemiseks kasutatakse, millistest regioonidest külastajad tulevad, ning milline meie veebilehel olev teave on veebilehe külastajate jaoks enim huvipakkuv. Vastavaid andmeid kasutame õigustatud huvi alusel, ning säilitame tähtajatult. Me kasutame selliseid statistilisi mitteisikustatud andmeid selleks, et analüüsida meie veebilehe külastajate trende.

Õigustatud huvi alusel jätame meelde ka Teie tegevused ja eelistused meie veebilehtedel (Teie keele-eelistus, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et Te ei peaks neid korduvalt uuesti sisestama. Samuti jätame meelde teabe Teie ostude, ostmata jäänud ostukorvi, allalaadimiste ning meie esitatud küsimustele antud vastuste kohta, et suunata Teile edaspidi just neid teenuseid ja teavet, mille vastu Teil võiks enim huvi olla. Need andmed säilitame seni, kuni meil on alus säilitada Teie andmed kas teenuse osutamiseks (vt ülal) või otseturunduseks (vt all).

Nimetatud eesmärkidel kasutame Google Analytics’i abil küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie seadmesse, kui Te veebilehte külastad.

Täiendava teabe Google Analytics’i tööpõhimõtete kohta leiad siit.

Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Vaadata selle kohta täpsemalt siit.

Lisaks võib Teie tegevused meie veebilehel (sh Teie IP aadress, päringu aeg) salvestada ka server, mis majutab meie veebilehte. Ka neid andmeid kasutatakse õigustatud huvi alusel, aga vaid tehnilistel eesmärkidel tagamaks veebilehe turvalisus ja toimimine.

Te saate kustutada kõik küpsised, mis Teie arvutis on, samuti seadistada oma brauser selliselt, et küpsiste edaspidine paigutamine ei ole võimalik. Vaadake täiendavat teavet nt siit. Juhime aga Teie tähelepanu, et kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult või üldse toimida, sh pead veebilehe külastamisel iga kord teatud eelistusi käsitsi kohandama.

Andmete kasutamine otseturunduseks

Teie nõusolekul kogume ja säilitame otseturunduse eesmärgil kasutamiseks Teie ees- ja perenime ning kontaktandmed. Kustutame need andmed kolme aasta jooksul ajast, mil nõusoleku andsid, või kui meie teenuseid viimati kasutasid, v.a kui uuendad vahepeal meie palvel oma nõusolekut.

Kui saadame Teile teavet Elkoral OÜ pakkumiste, kampaaniate, ürituste ja muude tegemiste kohta, siis kasutame Teie eelistustekohta kogutud teavet, et suunata Teile just oma neid teenuseid ja teavet, mille vastu Teil võiks enim huvi olla.

Juhime tähelepanu, et Teil on võimalik igal ajal loobuda oma otseturunduseks antud nõusolekust, kirjutades meile või klikates vastavale lingile meie otseturunduse e-kirjas.

Oleme võtnud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed Teie andmete kaitseks igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: sh isikuandmete ebaseaduslik muutmine, hävitamine, avalikustamine ja vargus.

Ettevõttesiseselt on ligipääs Teie andmetele vaid isikul, kes vajab seda Teile teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks. Näiteks veebilehe külastajate statistilistele andmetele pääsevad ligi töötajad, kes vastutavad veebilehe analüüsi ja arendamise eest.

Me ei jaga Teie andmeid kolmandate isikutega, v.a kui:

 • meil on andmete jagamiseks kolmanda isikuga Teie nõusolek;

 • see on vajalik Teile teenuse osutamiseks;

 • andmete jagamine kolmanda isikuga on meile kohustuslik tulenevalt seadusest.

 

Oleme sõlminud kolmandate isikutega, kes Teile teenuse osutamiseks Teie isikuandmeid töötlevad, isikuandmete töötlemise lepingu tagamaks Teie andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja andmete töötlemine vaid õiguspärastel eesmärkidel ja alustel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on turundus- ja IT-partnerid, samuti raamatupidamisteenuse osutajad, kes asuvad Euroopa Liidus või tagavad Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse nõuete täitmise.

Nii näiteks pakub Google Analytics’it Google Inc (USA ettevõtja), kellel on ligipääs andmetele, mis on kogutud Google Analytics’iga. Google Inc on ühinenud Euroopa Liidu ja USA  Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete Euroopa Liidu ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et teenus vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusnõuetele. Vt täpsemalt siit.

KLIENDI ÕIGUSED

Kontakteerudes meie e-posti aadressil, on Sul seaduses nimetatud ulatusesõigus:

 • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;

 • paluda enda isikuandmete parandamist;

 • paluda enda isikuandmete kustutamist;

 • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

 • vaidlustada isikuandmete töötlemine;

 • nõuda andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale.

 

KLIENDI ÕIGUS ESITADA KAEBUS

Kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi on rikutud, võid esitada kaebuse selle Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusse, kus on Teie alaline elu või töökoht, samuti Andmekaitseinspektsiooni. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav siit.